VUSTE ENVIS
VUSTE ENVIS > VUSTE ENVIS > Měření a regulace tepla a vody

Měření a regulace tepla a vody

 • měření a regulace tepla a vody

 • montáž termostatických radiátorových ventilů a hlavic na otopná tělesa

 • montáž regulačních prvků na páteřním rozvodu UT v jednotlivých domech

 • vyregulování celé otopné soustavy

  • po namontování regulačních prvků a vyregulování otopné soustavy

  • úspora min. 30%

  • návratnost nákladů vynaložených na regulaci 3-5 let (záleží na typu objektu)

 • zpracování kompletní projektové dokumentace vč. výpočtu tepelných ztrát

 • optimalizace výkonu tepelného zdroje

 • montáž indikátorů topných nákladů ( ITN ) včetně pasportizace a mapování polohy místnosti

 • montáž vodoměrů na SV + TV a měřičů tepla ( kalorimetrů ) vč. plombování, pasportizace a zajišťování ověřování v autorizované zkušebně

 • montáž patních měřičů TV, SV a UT

   

  Kontakt:

  Michal Kovář
  vedoucí střediska odečtů, rozúčtování a servisu
  Tel.: +420 606 751 960
  E-mail: kovar@vuste-envis.cz