VUSTE ENVIS
VUSTE ENVIS > VUSTE ENVIS > Výroba a prodej rozdělovače RTN E-92

Výroba a prodej rozdělovače RTN E-92

Výroba a prodej rozdělovače RTM-E92

Poměrový rozdělovač topných nákladů RTN-E92 je výrobkem naší společnosti a je certifikován Strojírenským zkušební ústavem v Brně C-97-0095/0220 z 16.5.1997 a opakovaně B-32-00556/99 dle normy ČSN - EN 835:1995.

RTN-E92 pracuje na principu odpařování speciální kapaliny v závislosti na tepelném vyzařování radiátorů (topných těles).

Základna RTN  je ze slitiny hliníku - "tepelný můstek", je tepelně vodivě upevněna na toponé těleso a přenáší se jím vyzařované teplo na ampulku s netoxickou kapalinou, která se odpařuje úměrně teplotě tělesa a době dodávky tepla.

Množství odpařené měřené kapaliny za topné období je pak základní složkou početního zpracování nákladů za dodané teplo a vyúčtování pro jednotlivé nájemníky.

RTN-E92 je po montáži i odečtech plombován k zamezení neoprávněné manipulace.

Odečtená ampulka zůstává v RTN-E92  uschována jeden rok, zazátkovaná (pro kontrolu), na její místo je vložena nová s odlišnou barvou kapaliny.

Montáž lze provádět kdykoli i během topného období.

RTN-E92 je zaplombován speciální plombou proti neoprávněné manipulaci s ampulkou a odpařovací kapalinou, která je neředitelná

RTN-E92 je možno odečítat vizuálně nebo elektronicky.


Kontakt:

Michal Kovář
vedoucí střediska odečtů, rozúčtování a servisu
Tel.: +420 606 751 960
E-mail: kovar@vuste-envis.cz